OM MOBILPENGAR

MOBILPENGAR - FÖRETAGET SOM GÖR MOBILTELEFONER TILL PENGAR!

Mobilpengar är ett varumärke som ägs av Pantaluren AB (publ) som drivs av erfarna mobilhandlare. Mobilpengars arbetsområde är köp och försöljning av mobiltelefoner. De mobiletelfoner vi köper säljer vi vidare på den internationella marknaden. Målet är att bli en av de största mobilköparna i Sverige. Mobilpengar var först i Sverige med möjligheten att sälja sin mobil över Internet.

Vår storlek innebär trygghet för sig som kund. Tack vare de stora volymerna och vår effektiva verksamhet kan vi erbjuda konsumenterna ett konkurrentkraftigt pris! Vi har planerat vår verksamhet i enlighet med konsumentombudsmannens riktlinjer och lämnar hundra procentig nöjdhetsgaranti för vår tjänst. Vi verkar också med myndigheterna, till exempel Polisen. Vi kan ge relevanta myndigheter inloggningsuppgifter till vårt system, så det kan kontrollera och övervaka om föremål som anmälts försvunna har levererats till oss.

Genom vår tjänst Mobilpengar kan konsumenten beställa ett MobilPaket via SMS eller på vår webbplats. Med paketets hjälp kan mobilerna sändas till MobilPengar på ett enkelt, tryggt och avgiftsfritt sätt. Dessutom får kunden inloggningsuppgifter till vår webbplats, där han eller hon kan följa hela värderings- och försäljningsprocessen. Våra processer är snabba och finslipade , och vi betalar ut pengarna inom 30 arbetsdagar från att vi tagit emot försändelsen!